Scenariusz zajęć z  edukacji polonistycznej w klasie III

 

Prowadząca: Ewa Niesyn,

Data: 18.04.2005r.

 

Temat: Wypowiedzi uczniów na temat przeczytanej książki Romana Pisarskiego „O psie, który  jeździł koleją”. Opowiadanie przygód psa Lampo, nadawanie im tytułów. Mini konkurs ze znajomości lektury.

 

Zagadnienie programowe:

·        Układanie opowiadania na podstawie przeczytanej treści,

·        Formułowanie odpowiedzi na pytania.

  Cele:

·        Uczeń zna i rozumie treść książki R. Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”, opowiada przygody tytułowego bohatera,

·        Wypowiada się pełnymi zdaniami,

·        Potrafi zredagować tytuły do przedstawionych zdarzeń,

·        Czyta cicho ze zrozumieniem pytania,

·        Wyszukuje na mapie Włoch miasta, które zwiedził Lampo, określa ich położenie,

·        Potrafi zaznaczyć na mapie trasę podróży psa,

·        Przejawia postawę opiekuńczości do zwierząt,

·        Koleżeński, życzliwy, zgodnie pracuje w grupie.

 

 Metody: słowna, praktyczna,

 Formy pracy: grupowa, indywidualna,

 Środki dydaktyczne: karteczki z pytaniami, paski z wyrazami pomocniczymi, plansze ewakuacyjne, plakietka „Wspaniale znam lekturę”, krzyżówki, mapa Włoch, mapki dla

                                   dzieci, książka, ilustracje do lektury.

 

1.      Czynności porządkowe-podział klasy na cztery grupy (kolor czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy), zajęcie miejsc, przygotowanie do zajęć.

2.      Rozwiązanie zagadki-wprowadzenie w świat książki, nauczyciel pyta, uczniowie odpowiadają:

a) jest sympatyczny i bardzo honorowy,

b) sprawia wrażenie delikatnego i bardzo przyjacielskiego,

c) jest żywy jak iskra,

d) ślepka mu się świecą,

e) prawdziwa błyskawica, nie pies,

f) to zapalony podróżnik.

      3.    Podanie tematu zajęć: mini konkurs ze znajomości lektury, podanie regulaminu.

       Dzieci losują po jednym pytaniu, odpowiadają, błędna odpowiedź wyklucz z gry, poprawna

       Odpowiedź nagradzana punktem. Proponowane pytania:

·        Kto wymyślił imię dla psa ?

·        Co znaczy po włosku słowo Lampo?

·        Gdzie mieszka zawiadowca stacji Marittima?

·        Kto dbał na stacji Marittima o pożywienie dla psa?

·        Gdzie zawsze wracała Lampo?

·        Kto zajął się psem, gdy przytrzasnęły go drzwi pociągu?

·        Co zwykle robił zawiadowca, gdy spostrzegł, że nie ma psa na stacji?

·        Wymień przynajmniej trzy miasta, które odwiedził Lampo,

·        Wskaż na mapie przynajmniej trzy miasta, które odwiedził pies, określ ich położenie,

·        Kto jako pierwszy chciał kupić psa?

·        Gdzie został opisany pies?

·        W jakim celu do zawiadowcy przyjechał Amerykanin?

·        Po co wezwał zawiadowcę naczelnik kolei/

·        Jak zachowywał się naczelnik?

·        Co ukrywał przed kolejarzami zawiadowca po rozmowie z naczelnikiem?

·        Czy Lampo zmienił swoje przyzwyczajenia w czasie pobytu na Sycylii?

·        Dlaczego lekarz weterynarii zaczął codziennie odwiedzać stację Marittima?

·        Czy naczelnik kolei zmienił swój stosunek do psa?

·        Kiedy Lampo wykazał się największą intuicją i bohaterstwem?

4.       Opowiadanie przygód Lampo-„Zgadnij jaka to przygoda?” Dzieci czytają cicho

       podane słownictwo, odgadują o jaką przygodę chodzi, opowiadają, nadają tytuł, nauczyciel

               zapisuje na tablicy tytuły np.:

·        Przytrzaśnięcie Lampo drzwiami pociągu.

·        Opieka staruszków nad psem.

·        Wysłanie Lampo na Sycylię.

·        Uratowanie Adele.

5.      Podsumowanie konkursu , ogłoszenie wyników, wręczenie plakietki „Wspaniale znam    

lekturę”.

6.      Uczniowie oddają swój głos na najbardziej wzruszającą przygodę, zapis zdań

(lub wybranego zdania) do zeszytów.

        7.  Dzieci pracujące w szybkim tempie otrzymują dodatkowe zadanie, rozwiązanie krzyżówki

              i wyjaśnienie przysłowia.

        8.   Podsumowanie i ewaluacja zajęcia. Nauczyciel podaje dziecku maskotkę psa i poleca

        dokończyć zdanie np.: dzisiaj podczas lekcji... moim zdaniem prawdziwa przyjaźń to...      

        moim zdaniem prawdziwa przyjaźń to... dzięki książce R. Pisarskiego dowiedziałem się

        wiele... bohaterstwo to według mnie...

Dzieci zajmują miejsce przy planszach ewaluacyjnych (buziaki: smutna, uśmiechnięta)

           i uzasadniają swoje stanowiska.